use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.
För att spara på jordens resurser och gynna hållbar utveckling talas det idag alltmer om att minska konsumtion av animalier, produkter från djurriket, och öka sin konsumtion av vegetabilier, produkter från växtriket. Därför är det klimatsmart att välja matfett som baseras på oljor från växtriket.

I en livscykelanalanalys som jämför oljebaserade-matfetter och smör och smörblandade produkter ser man att oljebaserade-matfetter är att föredra ut miljö och klimatsynpunkt. Livscykelanalysen har utförts av SIK (numera SP Foods and Bioscience) och undersökte den miljöpåverkan som uppstår under en produkts hela ’liv’, från råvara och fram tills att den slängs i soporna.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta mer vegetabiliska och växtbaserade livsmedel för att leva hälsosamt. Baljväxter, grönsaker, rotfrukter, fullkorn och oljebaserade matfetter toppar listan.


Vaxtkraft Margarin ratt och slatt
Vaxtkraft Margarin ratt och slatt graph Klimatavtryck

Genom att äta mindre animaliska produkter minskar vi också vårt klimatavtryck.

Livsmedel från växtriket, däribland matfetter baserade på vegetabiliska oljor, har generellt sett lägre klimat- och miljöpåverkan än produkter från djurriket, enligt bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP och FN:s miljöprogram UNEP

Det betyder inte att vi måste bli vegetarianer, men varför inte prova att byta ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter, eller bara minska lite på köttportionen? Försök även att välja miljömärkt fisk och att ta hand om resterna för att minska matsvinnet.

Så för att göra gott både för din hälsa och miljön, välj livsmedel från växtriket framför livsmedel från djurriket.

Läs mer om hållbara matvanor för hälsa och miljö på Livsmedelsverkets hemsida.

Produktionen av livsmedel står för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. Genom att minska intaget av animaliska produkter och välja mer mat från växtriket i mataffären, till exempel att byta till Flora på mackan, kan man stödja en mer hållbar livsmedelsproduktion och bidra till att minska utsläppen.

I en livscykelanalys som jämför bland annat Flora Original med smör-och smörblandade produkter ser man att Flora, som är ett oljebaserat matfett, är att föredra ur klimatsynpunkt. Livscykelanalysen utfördes av SIK, Institutet för Bioteknik och Livsmedel (numera SP Foods and Bioscience) och undersökte den klimatpåverkan som uppstår under en produkts hela ”liv”, från råvara fram till att förpackningen slängs i soporna.

I grund och botten beror den stora skillnaden i klimatpåverkan på att margarin innehåller mindre mjölk. Kor äter foder och adderar ett steg i produktionskedjan. Mindre mjölk innebär att mindre foder behöver odlas. Dessutom släpper kor ut växthusgasen metan.


Vaxtkraft Margarin ratt och slatt Klimatpaverkan

Referenser

www.slv.se
SIK, Institutet för Bioteknik och Livsmedel (numera SP Foods and Bioscience)